Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

"HÄLSA FÖR VÅRA FÖRETAG"

- Lokalt!

TryggaFöretagshälsovård AB förenklar företagshälsovården.

 

 Hos oss fokuserar vi på det ni verkligen behöver och skräddarsyr lösningar efter just era behov. 

 Vi finns i Bromölla och Kristianstad. 

ANSLUT

ER

Anslut dig och få din egen kontaktperson på Trygga Företagshälsoård.