TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2019 TryggaFHV

Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

 BÖRJA MED ATT ANSLUTA er TILL

TRYGGA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD HÄR:

 

När du ansluter dig blir du en del av Trygga företagshälsovård och får inom det närmsta ett Välkomstbrev med din kontaktperson som du kan kontakta när det gäller hälsofrågor i företaget. Vi registrerar dig som kund och kommer alltid att följa upp och kontakta er minst en gång per år. 

Du fri att beställa ur vårt utbud och som ansluten erhåller du alltid 10 % rabatt på hälsokontroller. Önskar du ett anslutningsintyg så löser vi självklart detta kostnadsfritt. 

 

Anslutningsavgiften är en engångssumma som betalas årsvis. 

300 kr / anställd

I anslutningsavgiften ingår kontaktperson, årlig uppföljning, uppdatering av personal- och behovssituation.

SOM ANSLUTEN TILL OSS FÅR DU 10 % PÅ HÄLSOkontrollerna.

vårt utbud:

1.       Hälsokontroll

I vår kontroll ingår:

·         Frågeformulär om den anställdes hälsa samt livsstil

·         Hälsosamtal

·         Kontroll av Blodtryck.

·         Kontroll av Puls.

·         Kontroll av Syresättning.

·         Kontroll av Vikt, Längd samt BMI

·         Allmän provtagning innefattande:

o   Hb

o   Blodsocker

o   Kolesterol

·     Sammanställning av undersökningen till den anställde.
 

Tänk på att en Hälsoundersökning inte får förväxlas med ett besök för sjukdom, dvs upptäcker vi något sjukligt vid vår undersökning måste vi formellt, enligt vår uppdragsgivare Region Skåne, boka ett vanligt patientbesök på vårdcentralen eller hänvisa till ordinarie vårdcentral.

Pris:
1 600 kr ex. moms per person

1.1 Nyanställningsundersökning med Intyg 

För att få en grundkontroll utförd på den anställde innan man tillträder arbetsplatsen. 

Be om Offert för just er bransch. 

 

1.2 Rapportblad till arbetsgivaren som summerar och sammanställer hälsoundersökningen och provsvar.

Pris:

Upp till 20 anställda: 950 kr ex. moms

Över 20 anställda: 2000 kr ex. moms

 

2.       Tilläggstjänster

Lägg till specifika utredningar ni önskar. Detta kan innefatta:

·         Lungfunktionstest / Spirometri

·         Olika röntgenundersökningar

·         EKG

.         Hälsoundersökning Nattarbetare

·         Särskilda provtagningar som exempel  PSA (för män), Sköldkörtelvärden (för kvinnor)

Pris: Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

 

2.1     Hörsel och Syntester
Pris: Enbart hörsel 400 kr ex. moms
Pris: Enbart syn 200 kr ex. moms
Pris syn och hörsel: 500 kr ex moms

 

3.       Vaccination

Vi kan bistå med säsongsvaccination, resevaccination etc. I vårt pris ingår kostnad för vaccin, material, sjuksköterskans tid och övervakningen efter vaccinationen (normalt ca 15-30 minuter efter vaccinationen). Vaccination kan utföras på plats hos er alternativt hos oss.

Pris: Be om Offert.

 

4.       Förstadagsintyg

FörstadagsIntyg är en av de många tjänster som Trygga Företagshälsovård erbjuder.

Med denna värdecheck har ni ett intyg till godo att nyttja inom 12 månader från signerat datum.

 

I vissa fall kan det vara önskvärt att av den anställde begära ett intyg från första dagens sjukfrånvaro. Detta kan vara i de fall då man som arbetsgivare anser att individen har en omotiverat hög sjukfrånvaro eller att man vill försäkra sig om att individen inte har en missbruksproblematik.

Ni skickar den anställdes namn och personnummer till kontakt@tryggafhv.se.

Hänvisa berörd anställd att kontakta oss på vårt direktnummer 0456-64 66 81 och uppge att ärendet rör Förstadagsintyg samt ert företag. Observera att detta nummer endast får användas i detta syfte då det går direkt till vår provtagning.

 

Vi ombesörjer bedömning och intyg i aktuellt ärende samma alternativt nästkommande vardag (om patienten hör av sig sent på eftermiddagen).

Pris: 1600 kr ex. moms per besök.

 

5.       Drogtester

Vi kan på er begäran utföra alkoholtester och drogtester i urin på personalen. Den anställdes medgivande behövs för detta, observera att ett medgivande inte är synonymt med att den anställde är fri från missbruk (många gånger kan den anställde ha en inre önskan om att bli upptäckt då det är lättare än att erkänna sitt missbruk).
Vi kallar den anställde efter rekommenderad och överenskommen frekvens.

 

Observera att arbetsgivaren ansvarar för att de juridiska förutsättningarna för alkohol-/drogtest är uppfyllda och för att informera den anställda om att dopingtest på arbetsplatsen kan förekomma samt bär de juridiska konsekvenserna av detta. Den anställde måste ge sitt medgivande till att arbetsgivaren får ta del av resultatet i samband med testet om inte annat överenskommits genom anställningsavtal.

 

Dessa innefattar:

·         Alkoholprov: B-PEth (mycket hög tillförlitlighet).

Pris: 600 kr ex. moms.

·         Narkotikaprover i urin: Amfetamin, Kokain, Kannabis, Opiater, Metadon, Bensodiazepiner (detta är de vanligaste missbrukspreparaten inkluderat tablettmissbruk). OBS! Dessa tester är övervakade av Undersköterska.

Pris: 950 kr ex. moms inkl. intyg för första tillfället.
Vid positivt test verifieras testet med ytterligare kontroll a' 2 500 kr. 

 

6. Dopingtester: AAS - Anabola Androgena Steroider (Testet utförs på urin)

Vi kan på begäran utföra dopingtester genom slumpmässiga stickprov eller prov vid misstanke om bruk. En behörig kontrollant från TryggaKliniken kommer då ut till ert företag för provtagning vilket sker under uppsikt.

 

Observera att arbetsgivaren ansvarar för att de juridiska förutsättningarna för alkohol-/drogtest är uppfyllda och för att informera den anställda om att dopingtest på arbetsplatsen kan förekomma samt bär de juridiska konsekvenserna av detta. Den anställde måste ge sitt medgivande till att arbetsgivaren får ta del av resultatet i samband med testet om inte annat överenskommits genom anställningsavtal.

 

Pris: 2 500 kr ex. moms

Milersättning tillkommer med 35 kr/mil samt restid per påbörjad halvtimme om 600 kr. Vid längre resa än 10 mil: Be om offert.

Uppdragen bör schemaläggas innan kl 19.00. Vid senare tidpunkt på dygnet skickas alltid två kontrollanter ut av säkerhetsskäl samt tillkommer en avgift för obekväm arbetstid.

 

7.       Körkortsintyg

Vi bistår snabbt och enkelt med hälsoundersökningar för körkortintyg alla behörigheter.

Pris: 1 600kr ex. moms per intyg.

7.1 Förlängning av Körkortsintyg

7.2       Övriga intyg

Vi bistår med intygsförfarande för övriga intyg förutsatt att vi innehar den kompetens som krävs, vänligen kontakta oss avseende detta för diskussion.

Pris: Timtaxa om 1 600kr ex. moms.

 

8.       Rehabilitering

Vid behov av intensiv rehabilitering efter olika skadetillstånd eller operationer av tex nyckelpersoner i ditt företag, kan vi bistå med detta genom träning med personlig Fysioterapeut i vårt gym, TryggaFitness och akupunktur..

Rehabiliteringen läggs upp i samråd med den enskilde och Fysioterapeut vid ett avstämningsmöte som inkluderar medicinsk bedömning.
Vid behov kan vi komplettera med utvidgade utredningar så som röntgen etc.

Pris: Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

 

8.1 Rehabilitering, missbruksproblematik

Vid behov av en Rehabplan kan vi bistå med samtalsterapi med förbestämda tidsintervaller i kombination av oregelbundna inkallade urintester för alkohol- och eller droger.

Prisexempel: För 12 veckors plan 21 000 kr ex. moms

 

9.       Samtalsterapi

Vi kan erbjuda individuella- och gruppsamtal med vår Psykolog eller Psykiatrisköterska.

 

Pris: Individuell terapi från 1 200kr ex. moms per tillfälle.

 

10.   Friskvård

Vi har goda förutsättningar att hjälpa er och er personal med friskvård. Vårt utbud innefattar:

·         Gym och gruppträningsverksamhet på vårt gym TryggaFitness, här kan vi erbjuda era anställda tillfällig träning och säsongs eller årskort till reducerat pris. Kontakta oss för mer information.

·         Individuell träning, om du eller till exempel nyckelpersoner i ditt företag behöver hjälp med att komma igång med träning eller viktnedgång kan vi erbjuda personlig tränare (PT) för detta ändamål.

Pris: Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

 

11.   Föreläsningar/Utbildningar

Vi kan erbjuda kvalitativa föreläsningar med diplom/intyg inom tex:

·         HLR för vuxna inkl. hjärtstartare

Pris: 6 000 kr ex. moms

·         HLR för vuxna inkl. hjärtstartare & Första hjälpen.

Pris: 9 000 kr ex. moms

·         Föreläsningar och utbildningar om tex aktuella sjukdomstillstånd som kan oroa personalen (Zikavirus, Ebola, Svininfluensa osv).

·         Föreläsningar om gruppdynamik, den anställdes roll och ansvarstagande i företaget, psykisk hälsa osv.

·         Föreläsningar om kost och motion.

Pris: Kontakta oss för diskussion och kostnadsförslag.

 

12.   Akuta omhändertagande

Som ansluten till TryggaFöretaghälsovård är du och din personal välkommen till Tryggakliniken vid akuta besvär även om ni inte är listade hos oss. Vi ser till att alltid ha beredskap för akuta ärenden. Vi bistår med alla former av remisser.
Pris: 1 200 kr ex. moms per besök

 

13. KRIS-hantering
För företag som önskar ett Kris nummer att ringa vid händelse av olycka som inte är akut, kan vi erbjuda ett direktnummer till medicinsk sekreterare.
Sekreteraren svarar under våra bemannade tider, Måndag - Fredag kl 08-12 samt 13-16 (med reservation för röda dagar). Vi garanterar då att ni får kontakt med behörig medicinsk personal inom 30 minuter för krisrådgivning.

Vi ber er observera att detta inte gäller akuta skador, utan hänvisar då till 112.

Pris: 1500 kr ex. moms / månad och företag eller 16 000 kr ex moms / år och företag.

 

14. Organisationsutveckling

Organisationspsykologen arbetar med att utveckla prestationer och samarbete hos individer och arbetsgrupper i en organisation. Man kan skilja mellan yttre och inre faktorer och psykologen arbetar med dem båda.

Pris: 1 600 kr/h individuellt

Pris: 3 200 kr/h för grupp

15. Utkörning
Priserna i Vårdutbudet avser provtagning på plats på Trygga Företagshälsovård. Om ni önskar att vi komer ut till er arbetsplats tillkommer mil- samt körersättning.

 

Milersättning tillkommer med 35 kr/mil samt restid per påbörjad halvtimme från ´600 kr. Priset bestäms efter personalkompetens.

Vid längre resa än 10 mil: Be om offert.

16. Timtaxa 

Vid extra administrativ tid utöver ordinarie paket utgår timtaxa. Denna debiteras per påbörjad halvtimme. 

Undersköterska: 800 kr /h

Distriktssköterska: 1200 kr /h
Fysioterapeut: 1600 kr/h
Samtalsterapeut: 1600 kr/h
Läkare: 1600 kr/h

VILL DU DISKUTERA VIDARE?

Kontakta oss så tar vi en lunch och diskuterar just era behov!