Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

Ta ställning!

 

Länge har gym- och idrottsföreningar haft stöttning av Riksidrottsförbundet till att få bukt med doping och andra otillåtna preparat. Inget liknande stöd har gått att få hos de privata anläggningarna, mer än att samarbete med den lokala polismyndigheten.

 

Vi vill att alla gym och träningsanläggningar aktivt skall kunna arbeta med dopingfrågor genom att regelbundet kunna ta tester. Både vid misstanke samt oannonserade stickprover.

 

Visa att ni som privat gym aktivt arbetar med att förebygga dopinganvändning! 
Korrigera med stolthet era medlemsavtal så att medlemmarna ser att ni utför dopingtester samt skylta med det i er anläggning med hjälp av våra stickers. 

 

TryggaKliniken FöretagsHälsovård AB kan tillsammans med analyshjälp från Unilabs laboratorium utföra dopingtester på er anläggning. Vi tar hand om hela processen, det enda ni behöver göra är att bestämma er.

Öka tryggheten på er anläggning på 8 veckor!

 

Från testdagen tills att ni som anläggning har rätt att stänga av en medlem för bruk av otillåtna medel tar det 8 veckor.

 

Vi tar hand om hela processen,

det enda ni behöver göra är att bestämma er.

Pris:

 

Årskostnad: 1 500 kr/anläggning

 

I årskostnaden ingår en administrativ avgift

samt er kontaktperson som ni kan rådfråga.

 

2 500 kr/ dopingtest per person

 

Milersättning tillkommer med 35 kr/mil samt

restid per påbörjad halvtimme om 600 kr.

Vid längre resa än 10 mil: Be om offert.

 

Uppdragen bör schemaläggas innan kl 19.00.

Vid senare tidpunkt på dygnet skickas alltid två

kontrollanterut av säkerhetsskäl samt att det

tillkommer en avgift för obekväm arbetstid.

Självklart ansluter vi oss!

Vi är redan med: