Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

SJÄLVKLART ANSLUTER vi oss 

TILL TRYGGA FÖRETAGSHÄLSOVÅRD! 

När du ansluter dig blir du en del av Trygga företagshälsovård och får inom det närmsta ett Välkomstbrev med din kontaktperson som du kan kontakta när det gäller hälsofrågor i företaget. Vi registrerar dig som kund och kommer alltid att följa upp och kontakta er minst en gång per år. 

Du fri att beställa ur vårt utbud och som ansluten erhåller du alltid 10 % rabatt på hälsokontroller. Önskar du ett anslutningsintyg så löser vi självklart detta kostnadsfritt. 

 

Anslutningsavgiften är en engångssumma som betalas årsvis. 

300 kr / anställd

I anslutningsavgiften ingår kontaktperson, årlig uppföljning, uppdatering av personal- och behovssituation.

Fyll i nedan formulär och så är ni anslutna!