Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

HÄLSOKONTROLL PRIVAT

är du mån om din hälsa? 

boka en hälsokontroll idag 

Att genomföra en Hälsokontroll efter din bestämda tidsintervall kan vara en bra fingervisning i hur du och din kropp mår. Tillsammans med vår kompetenta personal har du möjlighet att arbeta förebyggande och upptäcka eventuella sjukdomar eller riskzoner i tid. 

Vi erbjuder Hälsokontroller till såväl Företagare men också till dig som privatperson.

 

Välj mellan kontroll LITEN eller STOR eller kombinera din egna undersökning.

VÄLJ DEN KONTROLL SOM PASSAR DIG BÄST:

LITEN

I Hälskontroll LITEN ingår följande provtagning:

 • Blodtryckskontroll

 • Längd, Vikt

 • BMI (Body Mass Index)

 • HB (Blodvärde)

 • Blodsocker

 • Kolesterol

 • Urinprov

 • Puls

 • Saturation (Syreupptagning)

 • Steptest (Enklare konditionsmätning)

 

 


Liten hälsokontroll utförs av en sköterska och tar ca 60 minuter och bokas via Trygga Företagshälsovård.

Pris: Kontakta oss för offert.

Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsystemet.

STOR

I Hälskontroll STOR ingår följande provtagning:

 • Alla tester som syns i Hälsokontroll LITEN
  ____________________
   

 • EKG

 • Syn + Hörsel

 • PSA ( Prostataprov) för män

 • TSH (Sköldkörtelprov) för kvinnor

 • Njurfunktion

 • Levervärde

 • Medicinsk undersökning - Hudförändringar

 • Läkare lyssnar på ditt hjärta och lungor

 


Stor hälsokontroll utförs av både sköterska och läkare och tar ca 120 minuter. Även denna bokas via Trygga Företagshälsovård.

Pris: Kontakta oss för offert.

Hälsokontroller omfattas inte av det offentligt finansierade hälso- och sjukvårdsystemet.

VARFÖR SKALL DU BESTÄLLA EN HÄLSOKONTROLL? 

- Om du vill få en överblick i din allmänna hälsostatus 
- Om du vill ta reda på om du är i riskzonen för livstilssjukdomar som Hjärt- och kärlsjukdomar och Typ 2 Diabetes.
- Om du vill få råd kring din livsstil. 

- Om du vill göra en livsstilsförändring. 

Genom att göra en hälsokontroll ges du möjligheter att påverka din egen hälsa. Tillsammans med vår personal får du råd och vägledning till en bättre hälsa. Genom att dessutom boka in uppföljning på din hälsokontroll ges du möjlighet att följa din hälsoutveckling över tid. 

ditt besök 

När du bestämt dig för att boka en av våra hälsokontroller kontaktar du oss antingen genom vårt FORMULÄR  eller genom att ringa oss. : Vi tar då dina uppgifter samt faktureringsuppgifter och bokar in en tid som passar dig och du är välkommen till vår mottagning. Vi håller till i samma lokaler som TryggaKliniken och du anmäler dig precis som vanligt i vår reception. Betalningen sker via fakturering och kommer hem i din brevlåda.  

Receptionisten kommer bocka av din närvaro och visa dig upp till vårt väntrum som ligger på andra våningen. 

En sköterska hämtar dig och gemensamt diskuterar ni sedan vilka prover som kommer tas och vad som händer under besöket. Ni kommer sedan att gemensamt gå igenom ett litet frågeformulär avseende din Hälsa och Livsstil. 

LITEN: Vid Hälsokontroll LITEN utförs hela kontrollen av en Företagssköterska.
Du får hem dina provresultat per brev inom 7 arbetsdagar samt ett samtal där sköterskan följer upp och förklarar ytterligare. 

STOR: Vid Hälsokontroll STOR utförs kontrollen av både en Företagssköterska samt en Läkare. 
Du får hem dina provresultat per brev inom 10 arbetsdagar samt ett samtal där sköterskan följer upp och förklarar ytterligare. 

Om patologiska provsvar uppkommer vid hälsokontrollen rekommenderar vi att man söker sig vidare till sin vårdcentral. Vi hjälper självklart till med detta om så önskas. Om du önskar hjälper vi dig självklart att komma i kontakt med dietist, psykolog, kurator eller fysioterapeut. 

SEKRETESS

Hälsokontrollen utförs under sekretess och resultaten arkiveras i din patientjournal.

Jag gör en kontroll varje år för att se så att jag inte ärver min mammas Diabetes. 

Eva, 54 år