Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

KONTAKTA OSS

Tel: 0736-31 83 50 

Email: KONTAKT@TRYGGAFHV.SE  

Bromölla - Address: RATTENS GRÄND 1, 295 39 BROMÖLLA

Kristianstad - Address: FUNDATIONSVÄGEN 17, 291 50 KRISTIANSTAD

HITTA TILL OSS

I Bromölla finns vi på Rattens Gränd 1, 295 39 i Bromölla. (Bakom Din-X)

I Kristianstad finns vi på Fundationsvägen 17. Kör in bakom C4 Shopping för att hitta parkering till TryggaKliniken och oss.