Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

KUNDER

- Ett urval...

Våra kunder består främst av små till medelstora företag som tycker att det är skönt att slippa dyra administrativa kostnader för hälsovård som aldrig nyttjas. Hos oss får du vad du betalar för och beställer därefter tjänster efter behov. 

Ett koncept som blivit mycket populärt.

Varmt välkommen med din förfrågan: kontakt@tryggafhv.se