Vid Akuta sjukdomar: 

Kontakta SOS Alarm 

112

Sjukvårdsupplysningen

1177

Giftinformationscentralen

112

08-33 1231

TryggaKliniken Företagshälsovård AB 
Bromölla:

Rattens Gränd 1
295 39 Bromölla

Kristianstad:
Fundationsvägen 17
291 50 Kristi
anstad
 

 

Tel: 0736-31 83 50
kontakt@tryggafhv.se
www.tryggafhv.se

 

© 2020 TryggaFHV

VÅRT TEAM

Vårt team består av läkare, sköterskor, fysioterapeuter, dietister & tränare.

Vi står redo att möta dig och din personal. 

Klicka på bilden för att nå mailadress til våra kontaktpersoner. 

TryggaKliniken Företagshälsovård AB - Organisationsnummer 559119-1795.
TryggaFöretagshälsovård på allabolag.se 

Verksamhetschef: Annika Björkqvist
Företagsläkare: Fredrik Mogren 

Inhyrd Psykiatrisköterska: Madeleine Bengtsson

Marknad och gymsamarbeten: Diana Willman Ivarsson
Möjlig komtpetens inom: 
Arbetsterapi, Allergi, Astma/KOL-mottagning, Diabetesmottagning, Distriktssköterskemotagning, Livsstilsmottagning, Samtalsterapi. 

Kompetensen på TryggaFöretagshälsovård finns av anställd personal samt inhyrda konsulter från TryggaKliniken AB. På så sätt kan vi hålla samma tillgänglighet som vårdcentralen och erbjuda en bred kompetens från fysioterapi till arbetsterapi och samtalsterapi. 

Hur jobbar vi med Kvalitét? 
Vi jobbar ständigt med miljö, kvalitét, riskhantering och omvärldsbevakning från ledning till personal 

All vår personal är legitimerad.

Vi har en auktoriserad revisor som sköter all vår ekonomi. 

Vi har ett nära samarbete med vårdcentralen TryggaKliniken och följer deras miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och övriga krav. 
Vi köper all vår medicinska utrustning som årligen kontrolleras och servas.
Vi har uppdaterat alla våra avtal enligt GDPR. 
Vi använder oss av Miljödata som leverantör av system. Miljödata har fler gånger tilldelats Trippel-A-diplom för högsta kreditvänlighet, lägsta riskklass samt miljöcertifikat.

Vi använder oss av Unilabs som leverantör av analys av tester. 
Vår ledning träffas regelbundet samt fortbildas löpande. Ledningen har representanter från både Företagshälsovården samt vårdcentralen TryggaKliniken. 
Vi följer ISO 9001.