top of page
Search

Nu erbjuder vi Antikroppstest mot Corona

Updated: Oct 12, 2022

För dig som arbetsgivare har vi nu möjlighet att erbjuda antikroppstest för Covid-19 för din personal. Detta test mäter om man haft genomgången smitta.


Resultatet av detta test kan användas i syfte att:

  • Planera resurserna på arbetsplatsen

  • Undvika onödig sjukfrånvaro

  • Visa på ett fint engagemang från arbetsgivarens sida


Testet används för att upptäcka antikroppar som uppkommer först efter sjukdomsförloppet. Testet används alltså inte för att konstatera pågående infektion

  • Testet är ett blodprov

  • Blodprovstagningen utförs på Tryggakliniken Företagshälsovård i Kristianstad eller Bromölla

  • Svar lämnas efter 1-10 dagar

  • Påvisade antikroppar betyder att man har genomgått en covid-19 infektion, vilket sannolikt ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskar risken för återinsjuknande

  • Kostnad för provet är 600 kronor


Önskar ni beställa provtagning kan ni kontakta oss på

Tryggakliniken Företagshälsovård AB

Mail: annika.bjorkqvist@tryggafhv.se

Telefon: 0736-31 83 50

126 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page