Search

Nu erbjuder vi Antikroppstest mot Corona

För dig som arbetsgivare har vi nu möjlighet att erbjuda antikroppstest för Covid-19 för din personal. Detta test mäter om man haft genomgången smitta.


Resultatet av detta test kan användas i syfte att:

· Planera resurserna på arbetsplatsen.

· Undvika onödig sjukfrånvaro

· Visa på ett fint engagemang från arbetsgivarens sida


Testet används för att upptäcka antikroppar som uppkommer först efter sjukdomsförloppet. Testet används alltså inte för att konstatera pågående infektion.

· Testet är ett blodprov.

· Blodprovstagningen utförs på Tryggakliniken Företagshälsovård i Kristianstad eller Bromölla

· Svar lämnas efter 1-10 dagar

· Påvisade antikroppar betyder att man har genomgått en covid-19 infektion, vilket sannolikt ger ett visst immunologiskt skydd och därmed minskar risken för återinsjuknande.

· Kostnad för provet är 600kr


Önskar ni beställa provtagning kan ni kontakta oss på

Tryggakliniken Företagshälsovård AB

Mail: annika.bjorkqvist@tryggafhv.se

Telefon: 0736-318350

109 views0 comments

Recent Posts

See All