Search

Return to work

Annika utökar nu sin kunskap i arbetslivsinriktad rehabilitering. (Return to work)

När din medarbetare skall återgå till arbete efter en sjukskrivning är processen ofta komplex. Här kan vi som Företagshälsovård vara ett stöd till dig som arbetsgivare i möten, rehabplan med mera.

Självklart kan vi också stötta i det förebyggande hälsovårdsarbetet för att bibehålla en god arbetsmiljö och låg sjukfrånvaro.

Med tillgång till såväl företagshälsovård, sjukvård och friskvård inom koncernen står vi redo för ditt företags behov.
7 views0 comments

Recent Posts

See All